Heidi Grönstrand och Jenny Björklund: "Nation, kolonialism och ras i nordisk litteratur"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna."
  • Kontaktperson: Ann-Sofie Lönngren
  • Föreläsning

Allmänna seminariet, Litteratur, i samarbete med forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna."

(OBS lokalen!)

FD Heidi Grönstrand (Institutionen för finskspråkiga studier, Stockholm universitet) och docent Jenny Björklund (Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet), presenterar varsin antologi som de nyligen har redigerat, om den nordiska litterära kanon i relation till nation, ras, etnicitet och migration.

Medarrangör är forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv - kunskapsproduktion bortom normerna", och diskussionen hålls därmed på engelska eller svenska beroende på publik. Efteråt bjuder noden på postseminarium. Välkomna!

Ordf.: Ann-Sofie Lönngren


Presentation
2015 publicerade det brittiska bokförlaget Cambridge Scholars Publishing två antologier om nordisk litterär kanon i relation till ras, etnicitet, nation, kön och sexualitet: Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia, (red. Ann-Sofie Lönngren, Heidi Grönstrand, Dag Heede, Anne Heith), samt New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society (red. Jenny Björklund, Ursula Lindqvist). Till detta seminarium är en redaktör från varje bok inbjuden.