Therese Svensson: "Vithet i svenskspråkig prosa 1900-1940"

Litteraturvetenskapliga institutionen och forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna."

Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, presenterar sin doktorsavhandling om bland andra Hjalmar Söderbergs, Selma Lagerlöfs och Karin Boyes författarskap.

Postseminarium

Ordf.: Öhrberg/Lönngren


Presentation
Therese Svensson kommer att presentera delar av sitt pågående avhandlingsarbete i form av vithetskritiska och dekolonierande läsningar av Ludvig Nordströms Herrar (1910) och Karin Boyes Astarte (1931). 

Följande textutdrag (20 sidor) av författarna kan med fördel läsas inför seminariet:

- ”Den förste” och eventuellt ”Caliban” ur Herrar av Ludvig Nordström (s. 11-74 med fokus på s. 11-17, och eventuellt s. 289-318)

- ”Siden” ur Astarte av Karin Boye (s. 207-221)