Birgitta Ekblom - Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng16-0043
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

(OBS sluttid och plats!)

Birgitta Ekblom slutventilerar sitt avhandlingsmanus Härskarhyllning som påverkan. Panegyriken kring tronskiftet 1697. Manus kan rekvireras två veckor före seminariet genom e-post till birgitta.ekblom@littvet.uu.se.

Opponent: Stefano Fogelberg Rota, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Ordf.: Öhrberg


Presentation
Avhandlingens huvudsyfte är att visa hur svenskspråkig tryckt panegyrik som skrevs om de båda enväldiga kungarna Karl XI och Karl XII i samband med tronskiftet 1697, fungerade som en kanal för politisk kommunikation under en tid då öppna politiska diskussioner inte var tillåtna. Analyserna visar hur författarna hyllade de båda kungarna i överensstämmelse med tidens retoriska ideal, vilka till stor del utgick ifrån ett klassiskt arv som anpassats till tidens smak och litterära konventioner. På så sätt kunde författarna precisera enväldets villkor och värdegrund, men också mer eller mindre implicit kritisera och hota politiska motståndare, uttrycka krav och förväntningar på den nye kungen samt lyfta frågor av intresse för dem själva eller deras uppdragsgivare. Utöver analyser av panegyrik från olika delar av det svenska Östersjöväldet har avhandlingsarbetet resulterat i en inventering av svenskspråkig tryck panegyrik från tronskiftet samt ett ramverk som visar vilka grundläggande beståndsdelar som återkommer i kröningshyllningarna till Karl XII.