Alexander Stagnell: ”Om att skjuta sin nästa som sig själv – Slavoj Žižeks Violence och Kamel Daouds Fallet Meursault”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Språkvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Tema Våld - Samseminarium, Litteraturvetenskapliga institutionen (Litteratur och Retorik) och Språkvetenskapliga fakulteten

”Om att skjuta sin nästa som sig själv – Slavoj Žižeks Violence och Kamel Daouds Fallet Meursault”. Alexander Stagnell inleder.

Ordf.: Pettersson

Presentation
Under seminariet kommer vi att diskutera Kamel Daouds Fallet Meursault (2015) (Meursault, contre-enquête, Éditions Barzakh, 2013) med utgångspunkt i den distinktion Slavoj Žižek gör i Violence – Six Sidways Reflections (Profile: 2008) mellan subjektivt och objektivt våld samt hans begrepp om nästan, hämtat från Lacan. Tidigare har seminariet tagit upp frågor som rört våldets gränser, fiktionellt kontra dokumentärt våld och våldets effekter, men nu har turen kommit till frågan om det mindre spektakulära våldet, det som finns inbyggt i ett system i syfte att garantera dess fortsatta överlevnad. Frågor som vi därmed kan ta med oss in i seminariet är exempelvis det subjektiva våldets (det vill säga de två mordens) status och påverkan på huvudpersonen i Fallet Meursault, hur är det möjligt att läsa Fallet Meursault som en berättelse om objektivt våld samt vad Daoud respektive Žižek kan säga oss om utvecklingen av förhållandet mellan väst och den muslimska världen från kolonialism, via frihetskrig till idag. Jag kommer att inleda genom att sätta Žižeks tankar i en lacaniansk kontext samtidigt som jag genom detta ämnar försöka öppna en dialog mellan Daoud och Žižek.