Annie Mattsson: "Blick, identifikation och självreflexivitet i ’splatterfilmer’"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Tema Våld - Samseminarium, Litteratur och Retorik

(OBS lokalen!)

Annie Mattsson; Uppsala universitet: "Blick, identifikation och självreflexivitet i ’splatterfilmer’"

Ordf.: Torsten Pettersson


Presentation
I seminarieinledningen ges en kort historik över splatterfilmen (eller den våldsamma realistiska skräckfilmen) som genre samt en beskrivning av några forskares syn på genus, blick, identifikation och självreflexivitet inom genren. Den som är intresserad av ämnet kan med fördel läsa kapitel 4 ”The Eye of Horror” ur Carol J. Clovers klassiker Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film (1992) (finns tillgänglig i läspärm en vecka innan seminariet) och Neil Jacksons ”’Cannibal Holocaust’, Realist Horror, and Reflexivity” i Post Script 21:3 (2002) (finns tillgänglig i fulltext via ub.uu.se). Den som vill förbereda sig genom att se någon film ur genren kan t.ex. hitta Cannibal Holocaust (1980) och Peeping Tom (1960) på YouTube.