Julia Kielmann: "Sadomasokism, våld och samtycke. Michael Kleebergs Barfuß och Georges Batailles L'Érotisme"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Tema Våld - Samseminarium, Litteratur och Retorik

(OBS lokalen!)

Julia Kielmann, Uppsala universitet: "Sadomasokism, våld och samtycke. Michael Kleebergs Barfuß och Georges Batailles L'Érotisme"

Ordf.: Pettersson


Presentation
Michael Kleebergs Barfuß (1995), av författaren betecknad som Novelle, kretsar kring sadomasokism och därmed kring en aspekt av våld som hittills inte har belysts under seminarieserien. Men är det möjligt att tala om våld när detta utövas med alla parters samtycke? I samband med Georges Batailles tankar om sexuellt begär, våld och språk – utvecklade i Erotism: Death and Sensuality (orig. L’Érotisme, 1957) – behandlas Kleebergs gestaltning av sadomasokism i spänningsfältet mellan begär, frihet, kontroll och ansvar. Kleebergs bok, enligt svensk terminologi närmast en kortroman, finns i fransk översättning av Nicole Taubes (Pieds nus, 2004), men för seminariet översätts de centrala passagerna till svenska. Batailles text finns i engelsk översättning, bl.a. digitalt på https://monoskop.org. De utvalda textpassagerna kan rekvireras via mejl från och med en vecka före seminariet hos julia.kielmann@littvet.uu.se.