Ann-Sofie Lönngren: "Konsten att döda utan att mörda. Giorgio Agambens Homo Sacer relaterad till Michel Fabers Under the skin."

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna."
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Tema Våld - Samseminarium, Litteratur och Retorik och forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna."

Ann-Sofie Lönngren, Uppsala universitet: "Konsten att döda utan att mörda. Giorgio Agambens Homo Sacer (1995) relaterad till Michel Fabers Under the skin (2003)."

Ordf.: Torsten Pettersson
 

Presentation
Det är alltid fel att döda – eller? Få ifrågasätter att myggor slås ihjäl, att sjuka husdjur avlivas, eller att hela rått- och kaninkolonier utrotas med gift. Mer kontroversiell blir frågan när det handlar om det sanktionerade, fortlöpande och storskaliga dödande som alltsedan 1900-talets början har ägt rum både inom den industriella behandlingen av djur, och som en del av auktoritära regimers behandling av särskilt definierade folkgrupper. Genom vilka processer framstår kroppar som möjliga att döda utan att mörda? Hur sammanhänger dessa processer med en biopolitik som karakteriseras av en snävt avgränsad humanism? Vilken substans har kategoriseringar som ”mänskligt” och ”icke-mänskligt” i dessa sammanhang? Vid det här seminariet diskuteras dessa frågor mot bakgrund av Agambens förståelse av det klassiska Greklands distinktion mellan olika former av liv, zoē och bios, och Michel Fabers roman Under the skin.

Inför seminariet läses de första 10 sidorna ur Agambens Homo Sacer, ”Introduction” (sidhänvisningen gäller den engelska översättningen 1988). Michel Fabers Under the skin finns att köpa billigt via adlibris (den finns även i svensk översättning). Den som inte hinner läsa är ändå välkommen; nödvändig bakgrundsinformation skisseras i en inledande presentation.