Ann Öhrberg: ”Att vara där världen inte är. Litterära skildringar av psykisk ohälsa och inspärrningens våldsmekanismer”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Tema Våld - Samseminarium, Litteratur och Retorik

(OBS! Seminariet flyttat från den 9 maj)

Ann Öhrberg: ”Att vara där världen inte är. Litterära skildringar av psykisk ohälsa och inspärrningens våldsmekanismer”

Ordf: Pettersson


Presentation
Fasthållande och inlåsning kan ske på många och ofta närmast vardagliga sätt och rör sig på en glidande etisk skala innan det kan ses som våldsutövning i juridisk eller moralisk mening. Det kan vara ett upplevt eller konkret tillstånd (att vara fast i sin kropp), att en förälder håller fast det lilla barnet för att skydda det, att en person blir kidnappad osv. Inlåsning och fasthållning sker också i av samhället sanktionerade sammanhang via institutioner som det psykiatriska sjukhuset och fängelset. En person stängs in p g a av att hen begått ett brott och/eller ses om farlig för sig själv eller sin omgivning. Det är den sist nämnda inlåsningen som ska diskuteras under seminariet. Seminariet utgår i första hand från Beate Grimsruds roman En dåre fri som finns att köpa i pocket samt ett mycket kort utdrag ur Arne Johanssons Beckombergalandet. Jag vill pröva J. Halberstams diskussioner i A Queer Time and Place som ett sätt att närma mig skildringar av inlåsning p g a psykisk ohälsa. Vilket våld begås när en person låses in? Vad innebär det att mot sin vilja placeras utanför den normala tiden? Inför seminariet läser den som vill Grimsrud samt Johansson och kap. 1 ur Halberstam (de sist nämnda texterna skickas ut som pdf före seminariet). Den ambitiösa läser också kap. IX ur Foucaults ikoniska Vansinnets historia under den klassiska epoken.