Engaging Vulnerability-seminariet

För mer information, besök seminariets hemsida

Seminarieansvariga
- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Sharon Rider, Filosofiska institutionen
- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen