Hannah Tischmann: "Tidspraktikernas form och funktion i Marit Paulsens roman Du, människa?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Gästdoktorand Hannah Tischmann, Wiens universitet, lägger fram ett avsnitt om Marit Paulsens Du, människa? (1972) ur sitt pågående avhandlingsarbete.

Ordf.: Williams

Presentation
Hannah Tischmann lägger fram ett analyskapitel ur sitt pågående avhandlingsprojekt om litterära tidspraktiker och sociala orättvisor i den svenska arbetarlitteraturen. Kapitlet fokuserar på tidspraktikernas form och funktion i Marit Paulsen roman Du, människa? (1972). Texten (på engelska) finns tillgänglig fr.o.m. den 14 februari och kan rekvireras via e-post: hannah.tischmann@univie.ac.at.