Specialvisning av Skokloster

  • Datum: –18.00
  • Plats: - Skokloster
  • Arrangör: Forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850"
  • Kontaktperson: Anna-Maria Rimm
  • Visning

Noden "Mediehistoria 1750-1850"

Specialvisning av slottet, särskilt biblioteket. Samling för samåkning kl. 13.00 Blåsenhus.

Anmälan senast 26 februari till peter.bernhardsson@edu.uu.se.