Skrivarseminarium - Noden "Mediehistoria 1750-1850"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850"
  • Kontaktperson: Anna-Maria Rimm
  • Seminarium

(OBS lokal!)

Skrivarseminarium 1. Doktorander lägger fram textavsnitt för diskussion.