Annika Wickman om hur försvaret producerat och använt film i sin undervisning 1919-1939

  • Datum: –15.00
  • Plats: Se Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudiers kalendarium
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850" och se Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Se Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudiers kalendarium
  • Seminarium

Noden "Mediehistoria 1750-1850" och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

För mer information, se Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudiers kalendarium