Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2017

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng7-0043
  • Arrangör: Svenska litteratursällskapet
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Sammanträde

Svenska Litteratursällskapet håller årsmöte torsdagen den 23 mars 2017, kl. 16.15 i sal 7-0043, Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala. Efter de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna följer ett föredrag av Elisabeth Oxfeldt, professor i nordisk litteratur vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier vid Universitetet i Oslo. Föredraget bär rubriken "Flygtningen som skyldfigur i skandinavisk samtidslitteratur".

Efter föreläsningen följer middag på restaurang Basilico, Svartbäcksgatan 24, till det subventionerade priset 100 kr; 50 kr för doktorander och studenter. I priset ingår varmrätt och dessert; var och en bekostar själv dryck. Anmälan till middagen görs SENAST DEN 16 MARS till info@svelitt.se och avgiften betalas in på sällskapets plusgirokonto (53 67-8).

Välkomna!
 

Gästföreläsning
Elisabeth Oxfeldt, professor i nordisk litteratur vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier vid Universitetet i Oslo: "Flygtningen som skyldfigur i skandinavisk samtidslitteratur"

Presentation
Med udgangspunkt i forskningsprojektet "Skandinaviske fortællinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid" (ScanGuilt) vil jeg fokusere på den litterære flygtningefigur og de emotioner han eller hun vækker blandt sine nye medmennesker. Teoretisk vil jeg belyse emnet via bl.a. Sara Ahmed, Zygmunt Bauman og Judith Butler.