Helga Müllneritsch: ”The Plural Identities of the Austrian Manuscript Recipe Book”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-0076
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium, forskningsnoden Mediehistoria 1750-1850 och projektet "Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811"
  • Kontaktperson: Annie Mattsson
  • Seminarium

Litteraturvetenskapliga institutionen, Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium, forskningsnoden Mediehistoria 1750-1850 och projektet "Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811" arrangerar

Helga Müllneritsch, University of Liverpool: ”The Plural Identities of the Austrian Manuscript Recipe Book”.

Ordf: Mattsson

Postseminarium


Presentation
Helga Müllneritsch, University of Liverpool, är doktorand i slutfasen av sitt avhandlingsarbete om österrikiska handskrivna kokböcker under det långa 1700-talet. Under seminariet kommer hon att diskutera forskningsmaterialets form och funktion. Tidigare forskning kring kokböcker av denna typ har ofta fokuserat på språkvetenskapliga analyser av recepten, kvinnohistoriska studier av kokböckernas ägare och författare eller mathistoriska analyser av ingredienser och tillagning. Müllneritsch har istället valt att studera kokböckerna som materiella objekt med vissa funktioner. I sin forskning har hon identifierat fyra olika funktioner som de handskrivna kokböckerna kunde fylla. De kunde vara: 1. En bok i sin egen rätt. 2. Ett statusobjekt 3. Ett stöd för minnet. 4. En praktisk manual. Hon har även studerat hur kvinnor kunde arbeta som skrivare och producera handskrivna kokböcker, samt att böckerna ofta skänktes som gåvor och då användes för att stärka relationer och markera status. I bokens och läsandets historia har kokböckerna spelat en marginell roll, trots att de spelade en viktig roll i hushållet samt i både kvinnors och mäns utbildning vad gällde läskunnighet och matematiskt och vetenskapligt kunnande.