Sam Holmqvist - Disputation

FL Sam Holmqvist försvarar sin doktorsavhandling Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt.

Opponent: prof. Åsa Arping, Göteborgs universitet

Ordf.: Williams

Mer information i DiVA