Skrivarseminarium - Noden "Mediehistoria 1750-1850"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850"
  • Kontaktperson: Anna-Maria Rimm
  • Seminarium

Skrivarseminarium 2

Masterstudenter lägger fram textavsnitt/utkast för diskussion och kommentarer. Kontakta Anna-Maria Rimm för instruktioner kring rekvirering av manus.