Andreas Hedberg och Louise Nilsson: ”Svensk litteratur i världen”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Andreas Hedberg, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala, och Louise Nilsson, Engelska institutionen, Stockholm, presenterar sin pågående forskning, knuten till forskningsprogrammet ”Världslitteraturer”.

Ordf.: Svedjedal

Presentation
Profilområdet "Svensk litteratur i världen" initierades vid Avdelningen för litteratursociologi våren 2011, med syfte att studera spridning och genomslag för svensk litteratur utomlands. Liknande forskning bedrivs nu inom ramarna för forskningsprogrammet ”Världslitteraturer. Kosmopolitisk och vernakulär dynamik”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond under åren 2016–2021. Under seminariet presenteras RJ-programmet i dess helhet, med särskilt fokus på två av de 26 delprojekten: Andreas Hedbergs om svensk skönlitteratur i fransk översättning och Louise Nilssons om bilden av Sverige och Norden som ”den andra platsen” i nordisk kriminalfiktion (särskilt bokomslag).