Thure Stenström: ”Den glömde Gyllensten”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen (Eng6-1023)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Föreläsning

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

(OBS tid och lokal!)

I april fyller professor emeritus Thure Stenström 90 år.

För att hylla sin förutvarande professor och fortfarande aktive forskare anordnar Litteraturvetenskapliga institutionen ett föredrag av Thure Stenström, ”Den glömde Gyllensten”, till vilket alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna.