Gunnel Furuland: ”Kring den svenska billigbokens historia”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Gunnel Furuland ventilerar ett avsnitt ur en uppsats om den svenska billigbokens förvandlingar under efterkrigstiden. Avsnittet täcker tiden fram till ca 1970.

Material tillgängligt från den 13 april. Kan också rekvireras digitalt från seminarieordföranden.

Ordf.: Svedjedal
 

Presentation
Under hela efterkrigstiden har billigboken haft en stor och ökande betydelse för spridningen av litteratur inom Sverige: det var bland annat då som de moderna pocketböckerna fick sitt genombrott. Gunnel Furulands uppsats utreder hur själva termen ”billigbok” kan definieras och analyserar sedan de olika former som förekom under decennierna närmast efter kriget – däribland folkböcker, massmarknadspocket och kvalitetspocket. Kapitlet behandlar också de yttre marknadsvillkoren för de olika satsningarna. Uppsatsen ingår som en del av det projekt kring den svenska efterkrigstidens bokmarknad som leds av Avdelningen för litteratursociologi. Det ska utmynna i en antologi som publiceras hösten 2018.