Paula Henrikson och Petra Söderlund om Litteraturbanken, Vitterhetssamfundet samt textkritisk teori och metod

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Meddelas senare
  • Arrangör: Forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850"
  • Kontaktperson: Anna-Maria Rimm
  • Seminarium

Forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850"

Presentation av docent Paula Henrikson och docent Petra Söderlund om Litteraturbanken, Vitterhetssamfundet samt textkritisk teori och metod