Jens Ljunggren: "Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880-1980-talet."

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Margareta Fahlgren
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Professor Jens Ljunggren: "Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880-1980-talet."
 

Presentation
Professor Jens Ljunggren, Stockholms universitet, föreläser med utgångspunkt i sin studie om politik och känslor. Jens Ljunggren har bl.a. forskat om Linggymnastikens manlighetsprojekt och manlighetsföreställningar under det tidiga 1900-talet. Hans forskning har bidragit till att utveckla humanistisk maskulinitets- och emotionsforskning.