Karl Berglund - Slutventilation

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

(OBS! Tid och lokal)

Karl Berglund slutventilerar sin doktorsavhandling Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i samtida svensk kriminallitteratur. Material tillgängligt på institutionen fr.o.m. den 28 april (det kan också rekvireras digitalt från författaren).

Extern granskare: doc. Bo G. Ekelund (Engelska, Stockholms universitet)

Postseminarium

Ordf.: Svedjedal
 

Presentation
Karl Berglund slutventilerar sin sammanläggningsavhandling Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i samtida svensk kriminallitteratur. Avhandlingen behandlar den svenska deckargenren och dess framgångar på den svenska bokmarknaden under det tidiga 2000-talet. Den består av tre delstudier och en sammanfattande kappa. I del 1 (Deckarboomen under lupp, publ. 2012) diskuteras kvantitativt deckargenrens utveckling och expansion på den svenska bokmarknaden. I del 2 (Mordförpackningar, publ. 2016) belyses genrens inramning och marknadsföring genom en analys av bokomslag, titlar och övriga kringmaterial till 153 svenska pocketdeckare. I del 3 (Bland hämnare och dagishämtningar, i manus) görs en kvantitativ innehållsanalys av 116 svenska kriminalromaner med fokus på mördare, mordmotiv, mordoffer, mordmetoder samt utredare och andra huvudpersoner. Resultaten från de tre delstudierna summeras och diskuteras i kappan (i manus).