Katarina Båth - Disputation

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen (Eng6-1023)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Björn Sundberg
  • Disputation

FL Katarina Båth försvarar sin doktorsavhandling Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

Mer information och abstract i DiVA