Malin Nauwerck - Slutventilation

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

(OBS! Tid och lokal)

Malin Nauwerck slutventilerar sin doktorsavhandling A World of Myths – World Literature and Storytelling in Canongate’s Myths series. Texten tillgänglig fr.o.m. den 9 maj (kan även rekvireras digitalt från författaren).

Extern granskare: prof. Heidi Hansson (Engelska, Umeå universitet)

Postseminarium på lokal

Ordf.: Svedjedal
 

Presentation
Malin Nauwercks doktorsavhandling är en utveckling av licentiatavhandlingen ”A World of Myths – Canongate’s Myths series as a transnational publishing project and world literature”. Det som undersöks inom ramarna för den är framför allt bakgrund till, marknadsföring samt utveckling av utgivningsprojektet the Myths series som initierades av bokförlaget Canongate 2005 och omfattar uppåt 40 länder och 25 titlar skrivna på 14 språk. Seriens koncept var att erkända författare från olika länder skulle återberätta en myt, vilken sedan publicerades inom ramarna för projektet. Teoretiskt utgår avhandlingen från världslitteratur (world literature) och strategiskt berättande (storytelling), mer specifikt det litteratursociologiska perspektivet på världslitteratur och det strategiska berättandets marknadsförande funktion i relation till förlag, författare och journalister och kritiker. Efter ett inledande teorikapitel där dessa perspektiv preciseras följer en historik över bokförlaget Canongate och dess karismatiske chefsförläggare James Byng, varefter serien utforskas med hjälp av översättnings- och försäljningsstatistik och olika typer av marknadsföringsmaterial. Här står det världslitterära perspektivet, men även förlagens och förläggarnas strategiska berättande (corporate storytelling) i centrum. I det nyskrivna kapitel 6 behandlas främst författares strategiska berättande/storytelling om serien utifrån några illustrativa exempel i relation till deltagande författare som Karen Armstrong, Jeanette Winterson, Duvbraca Ugresic, Philip Pullman, Victor Pelevin, David Grossman, Salley Vickers och A.S Byatt. En mer ingående analys återfinns i kapitel 7 som behandlar Margaret Atwoods The Penelopiad (2005). Denna roman har inte bara en central plats i projektet utan dessutom ställer den på många sätt the Myths series metafiktiva anslag och storytelling på sin spets. Ett avslutande kapitel behandlar publiceringen av the Myths series i Sverige.