Olle Nordberg och Torsten Pettersson: ”Hur läser gymnasister texter med markanta våldsinslag? Och vad anser de om effekterna av våldsskildringar?”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Tema Våld - Samseminarium, Litteratur och Retorik, Seminariet för läsforskning

”Hur läser gymnasister texter med markanta våldsinslag? Och vad anser de om effekterna av våldsskildringar?” Olle Nordberg och Torsten Pettersson presenterar preliminära resultat av en läsarundersökning. Deltagare som i förväg vill se den korta, våldsamma texten som respondenterna läste och kommenterade kan rekvirera den av Torsten Pettersson.

Ordf: Pettersson