Workshop - Noden "Mediehistoria 1750-1850"

Workshop inför höstterminens verksamhet, särskilt möjligheterna att delta i en rad konferenser såsom Nordisk 1700-talskonferens i oktober, arkivkonferens i november samt bokhistorisk konferens i Australien i november