Traditionsenligt kandidat- och masterexamensfirande

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen, institutionens fikarum
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Akademisk högtid

Traditionsenligt anordnar institutionen i juni ett examensfirande för de studenter som tar examen från något av våra kandidat- och masterprogram. De medarbetare som finns på plats är naturligtvis också uppskattade gäster och välkomna att delta.

Program
- Avslutningsceremoni, kl 14.15, Geijerssalen
         Diplomutdelning med tal av prefekt med flera
         Årets examenstal hålls av FK Clara Monserrat Forssén och
         MA Linnéa Hane

- Mingel, c. kl. 15.00, institutionens fikarum
         Bubbel och tilltugg för examinerade kandidater med inbjudna gäster