Erik Bengtson - Licentiatseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Licentiatseminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Erik Bengtson lägger fram sin licentiatavhandling Doxa Reinvented: Towards a Pragma-Rhetorical Theory of Argumentation. Opponent är FD David Westberg, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Texten kan rekvireras från författaren via e-post.

Ordf.: Rosengren