Torsten Pettersson: "Vardagsskildring i litteraturen"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1028
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

(OBS! Lokalen)

Torsten Pettersson, Uppsala universitet: "Vardagsskildring i litteraturen: hur det betydelselösa förlänas betydelse och förblir betydelselöst”

Ordf.: Pettersson


Presentation
”Vardagen” framstår som något ”enahanda och betydelselöst”,”inte värt att tala om”, ”same old, same old”. Har den då alls något att göra i skönlitteraturen, som bl.a. enligt Virginia Woolf, Roland Barthes och Olof Lagercrantz siktar på den absoluta motsatsen av att i varje del av texten alstra betydelse? I inledningen presenteras problemet, erbjuds en lösning och demonstreras funktioner som vardagselementen kan ha i litteraturen. Exemplet är Hans Falladas Jeder stirbt für sich allein (1947; översatt som Ensam i Berlin), en på senare tid aktualiserad roman om motstånd mot nazismen i 1940-talets Berlin. Därutöver inbjuds seminariet att reflektera över egna läserfarenheter av vardaglighet i litteraturen.