"Svensk bokmarknad under efterkrigstiden"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

(OBS! Tiden)

Diskussion av uppsatser och arbetsmaterial om litteraturstödet (Erik Peurell), Augustpriset (Jerry Määttä) och litteraturstatistikens problem (Åsa Warnqvist). Material tillgängligt fr.o.m. den 11 september.

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Sedan ett år bedrivs ett projekt om den svenska bokmarknaden under efterkrigstiden vid Avdelningen för litteratursociologi. Syftet är att belysa strukturella förändringar inom branschen och litteraturens villkor och resultaten ska redovisas i en antologi hösten 2018. De större bidragen varvas där med intervjuer med framträdande personer, ”branschröster” (intervjuerna görs av Jan-Erik Pettersson, tidigare chefredaktör på Svensk Bokhandel). I övrigt kommer antologin att rymma följande bidrag: ”Införandet av fria bokpriser” (Johan Svedjedal). – ”Förlagsmarknadens struktur” (Ann Steiner). – ”Bokhandelns struktur” (Leif Olsson). – ”Författarnas villkor och relation till förlagen” (Petra Söderlund). – ”Billigböckernas förändringar” (Gunnel Furuland). – ”Litteraturstödet” (Erik Peurell). – ”Augustpriset” (Jerry Määttä). – ”Slopandet av bokmomsen” (Kristina Ahlinder). – ”Statistikproblemet” (Åsa Warnqvist). – ”Förläggareföreningens utveckling och ändrade roll” (Johan Svedjedal)