Torsten Pettersson: "Biblioterapi – en ny möjlighet för alla vetenskaper med intresse för läsning"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Samseminarium - Allmänna seminariet, Litteraturvetenskap, och Seminariet för läsforskning

Torsten Pettersson, Uppsala universitet: ”Biblioterapi som en ny möjlighet för litteraturvetenskapen”.

Ordf.: Pettersson

Presentation
Efter en lång uppfartssträcka har intresset för biblioterapi i Sverige ökat markant under det senaste året. Det syns i medierna och i det sexdubbla söktrycket till den veterligen första svenska kursen i ämnet, som just har inletts vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Ordförande ringar in fenomenet och inbjuder till diskussion om hur det kan behandlas i forskning förankrad i områden som litteraturvetenskap, biblioteksvetenskap, utbildningsvetenskap och lärarutbildning.