Alexander Stagnell: avhandlingsavsnitt

  • Datum: –16.45
  • Plats: - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Alexander Stagnell presenterar ett avsnitt ur sin kommande avhandling. Texten som diskuteras kan rekvireras direkt från Alexander en vecka i förväg via e-post.

Ordf.: Rosengren