Seminarium för forskningsansökningar

  • Datum: –17.20
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet, Litteraturvetenskap och Retorik

Samtliga forskare inom litteraturvetenskap eller retorik uppmanas att skriftligt eller muntligt ge en – förberedande eller längre hunnen – presentation av sin forskningsplan.

Ordf: Pettersson

15.15–15.45 Why an eye? The ocular/specular complex in early English science fiction (Svante Lovén)

15.45–16.15 Identitet och minne i transkulturella samtidsromaner (Niclas Johansson)

KORT PAUS

16.20–16.50 Litteratur, makt, natur. Politiska implikationer av det icke-mänskliga i nordeuropeisk litteratur runt sekelskiftet 2000 (Ann-Sofie Lönngren, Andreas Hedberg, AnnaCarin Billing, doktorand)

16.50–17.20 Trauma som litteratur – litteratur som terapi (Katarina Båth; planerad VR-ansökan om internationell postdok-position)

Tanken är alltså att seminariedeltagarna har läst de fyra preliminära forskningsplanerna så att hela den avsatta tiden kan ägnas diskussionen. Även doktoranderna hälsas hjärtligt välkomna att följa med denna viktiga och belysande diskussion om vetenskapliga kriterier och framställningsstrategier.

För förhandsläsning rekvireras planerna elektroniskt hos undertecknad eller hos respektive författare.

Från den förra omgången av ansökningsdiskussioner kan nu noteras en framgång: Ingeborg Löfgren har av RJ tilldelats ett forskningsanslag för projektet Sam-vettet och Det Hela: Sara Lidmans litterära filosofi. Hjärtliga gratulationer från Seminariet för forskningsansökningar och hela institutionen!

Och väl mött instundande torsdag för det fortsatta arbetet!

(Intresse meddelas till seminarieledaren senast torsdagen den 12 oktober, ev. skriftlig presentation lämnas in den 19 oktober. Längre fram under terminen hålls ett andra seminarium för ansökningstexter i vardande.)