Torsten Pettersson: "Sanning? Sann tolkning? Sann fantasi?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet, Retorik - Tema Sanning

Torsten Pettersson: "Sanning? Sann tolkning? Sann fantasi? Om människans tillgång till världens tillstånd"

Ordf.: Rosengren

Presentation
Sanning? Nyttig men inte påbjuden förhandsläsning är föredragshållarens ”Imagination as Extrapolation and as Creation: The Challenge of Norman Mailer’s Documentary Extravaganza The Castle in the Forest”, en peer review-artikel i Mielikuvituksen maailmat / Fantasins världar / Worlds of Imagination: Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta / Tvärvetenskaplig litteraturforskning / Exploration in Interdisciplinary Literary Research. Essays in Honor of Prof. Bo Pettersson, red. Merja Polvinen, Maria Salenius och Howard Sklar, 21–39, Åbo: Eetos, 2017 (själva artikeln börjar på s. 23). Den ger ett konkret exempel på sanningssökande som förbereder och belyser den mer principiella muntliga framställningen. Vecka 40 skickas ett samtliga-mejl med artikeln eller – om det är tekniskt omöjligt – en inbjudan att rekvirera den från Mats Rosengren eller Torsten Pettersson.