Mirey Gorgis och Alexander Stagnell: "Vad kan Foucault lära oss om sanningen?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Retorik, tema Sanning

Mirey Gorgis och Alexander Stagnell: "Vad kan Foucault lära oss om sanningen?"

Ordf.: Rosengren

Förberedelsematerial inför seminariet finns. Kontakta Alexander eller Mirey så mejlar de.

Information
Till seminariet är det bra att vara bekant med Foucaults sista föreläsningsserie vid Collège de France från 1984 och som på svenska fått titeln Modet till sanning. För den som vill friska upp minnet gällande föreläsningsserien från året innan, Styrandet av sig själv och andra, där också många av frågorna introduceras, är det bra att läsa de första två föreläsningstimmarna från den 1 februari 1984. Annars kan fokus i läsningen ligga på den andra timmen av föreläsningen den 7 mars, första timmen av föreläsningen den 14 mars samt första timmen av föreläsningen den 21 mars. Utöver Modet till sanning rekommenderas också Styrandet av sig själv och andra samt Fearless speech för den som vill fördjupa sig i frågan inför seminariet. Vi kommer att inleda med en introduktion och ett försök att formulera ett antal frågor utifrån Foucaults arbete med det historiska materialet.