Tuva Haglund: avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteratur

Tuva Haglund lägger fram ett avsnitt ur sitt pågående avhandlingsarbete om häxflickor och läskulturer i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi. Material tillgängligt fr.o.m. 3 oktober, se nedan.

Ordf.: Williams

Presentation
Tuva Haglund lägger fram ett avhandlingskapitel med arbetstiteln ”One True Pairing. Romantisk kärlek och euforiska (fan)känslor”. Avhandlingsprojektet handlar om fangemenskapen kring Engelforstrilogin, och särskilt om det kollektiva fiktionsskapande som sker genom fanart och fanfiction. I kapitlet behandlas ett av de mest betydelsefulla motiven från Engelforsfansens bilder och texter, nämligen intensivt romantiska gestaltningar av kärleksparet Linnéa och Vanessa (ett vanligt motiv inom den typ av fanaktivitet som kallas shipping). Forskningen har i regel beskrivit fansens fiktionsskapande som tolkning, tillägg eller transformering av ett källverk. I detta kapitel prövas istället att betrakta Engelforsfansen som en emotionell gemenskap, och undersöks hur de med sina bilder och texter förmedlar, bekräftar och förstärker känslor. Texten finns att rekvirera en vecka i förväg, antingen via kopieringsex. i personalkorridoren eller via mejl. .