Daniel Wojahn: ”Språkaktivism. Att förändra språket för att förändra samhället”

  • Datum: –15.45
  • Plats: Engelska parken - Eng1-0062
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna"
  • Kontaktperson: Satu Gröndahl
  • Seminarium

Forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna"

Språklös, gränslös, fabulös. En seminarieserie om språk, identitet och norm

Ordf.: Satu Gröndahl (HVC)

Presentation
Daniel Wojahn är doktor i nordiska språk och lektor i svenska vid Södertörns högskola. Han forskar bland annat om hur vi med hjälp av språket konstruerar, upprätthåller, utmanar och förändrar samhälleliga normer. Han disputerade 2015 med avhandlingen ”Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015”. I doktorsavhandlingen undersöks de senaste 50 årens feministiska språkförändringar samt reaktionerna på dessa. Den ger svar på varför ord som hen och ombudskvinna bildas och varför de väcker så starka reaktioner.