M Ågren, K Hassan Jansson, C M Carlsson och J Israelsson: "The Gender and Work Project"

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Annie Mattsson
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Maria Ågren, Karin Hassan Jansson, Carl Mikael Carlsson och Jezzica Israelsson talar under rubriken "The Gender and Work project: what are the results so far and where are we heading now?" Efter seminariet samlas vi för postseminarium (ingen föranmälan behövs).

Ordf.: Annie Mattsson