Skrivjunta

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng4-0019
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Engaging Vulnerability-programmet och arbetsgruppen AEG (Arbeitskreis Experiment Geisteswissenschaften)
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Internt

Under höstterminen 2017 startar en verksamhet med ”skrivjunta” eller, om man hellre föredrar det, ”skrivlaboratorium”, vid Litteraturvetenskapliga institutionen i samarbete med forskningsprogrammet Engaging Vulnerability och arbetsgruppen AEG (Arbeitskreis Experiment Geisteswissenschaften).

Allra bästa,
Otto Fischer


Skrivjunta

Varför?
Inte sällan hörs kollegor och doktorander beklaga sig över att ”de inte får någonting gjort” eftersom de har ”för mycket att göra”, vilket sannolikt framstår som ett absurt klagomål inom så gott som alla verksamheter. Men för en forskare vid ett universitet är det inte svårt att intuitivt förstå precis vad som avses; det föreligger en påfallande diskrepans mellan hur forskaren definierar sitt arbete (forskning och undervisning) och hur det rent faktiskt organiseras. Den uppgift som kanske allra oftast får maka på sig till förmån för andra åligganden är paradoxalt nog den som de flesta av oss uppfattar som den allra mest centrala, nämligen skrivandet av vetenskapliga texter.

Vad?
Skrivjuntan är ett tillfälle, där denna aspekt av det vetenskapliga arbetet, lika central som osynliggjord i den dagliga verksamheten, står i centrum. Timplaner och kalendarier är fulla av seminarier, undervisning, möten m.m., men var, när och hur skriver vi egentligen våra texter? I den dagliga verksamheten figurerar texten som en produkt som ska ventileras och publiceras, men dess tillkomst förläggs till forskarens mer eller mindre privata sfär (där den omgärdas av såväl mystik som ångest).

Hur?
Skrivjuntan bygger på en arbetsmodell som utvecklats inom ramarna för den löst sammansatta arbetsgruppen Arbeitskreis Experiment Geisteswissenschaften vid Humboldt-Universität zu Berlin. Modellen innebär precis vad det låter som: var och en tar med sig en aktuell skrivuppgift, en uppsats, ett kapitel, en ansökan eller vad det nu skulle kunna vara. Sen jobbar deltagarna med sina egna texter efter ett arbetsschema, varefter vi tar oss tid att diskutera problem, utmaningar, lösningar, möjligheter eller vad det nu skulle kunna vara som har med skrivandet att göra.

På det här sättet ges det vetenskapliga skrivandet en plats i schemat och blir därmed synligt som en del av arbetet. Ett koncentrerat arbete i grupp efter schema (vi tillämpar den s. k. ”pomodorometoden”) leder till högre koncentration och ökad uthållighet. Möjligheten att ventilera möjligheter och problem leder till en fördjupad metodologisk reflexion med närmast möjliga koppling till det konkreta vetenskapliga arbetet. Att bli iakttagen medan man jobbar bidrar också till en ökad känsla av tillfredsställelse med arbetet. (Det kan låta fånigt, men är erfarenhetsmässigt sant.)

Var, när, vem?
Skrivjuntan sammanträder på fredagar från 12.15 till 16.00 i ENG 3-2028, d.v.s. Engaging Vulnerabilitys seminarielokal i hus 3. Var och en som är nyfiken på den här arbetsformen är välkommen att komma försedd med lämplig skrivuppgift och valfria skrivredskap. Deltagande förutsätter inte att man kommer varje gång, utan bara så ofta och i den utsträckning man har lust. Skrivjuntan är öppen för alla kollegor och doktorander, samt masterstudenter efter inbjudan från handledare. I första hand vänder sig skrivjuntan till institutionens medarbetare och studenter, men personer utifrån är varmt välkomna i mån av plats!

Anmälan
För deltagande i skrivjuntan anmäl er till Otto Fischer senast kl. 15 torsdagen före aktuell fredag.