Presentationer av ny genusvetenskaplig litteraturforskning

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Margareta Fahlgren
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Litteraturvetenskap

Vid seminariet presenterar deltagare ny forskning och vi diskuterar utvecklingen inom den genusvetenskapliga litteraturforskningen.

Texter:
- "Queer in translation; Translating the queer: body politics and transnational conversations"

- ”Att komma till Scott: teorins roll inom svensk genushistoria” (2012)

- Katarina Carlshamre: ”Living the Paradox: The Transition to Motherhood in Two European Novels, the French A Happy Event and the Swedish Bitter Bitch”, Women’s Studies. An interdisciplinary journal, vol. 46, no. 2, 2017, s. 113-131
 

Ordf.: Fahlgren