Diskussion av bidrag till en forskningsantologi om våld

  • Datum: –15.30
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Litteraturvetenskap

(OBS! Sluttid)

Diskussion av artiklar i vardande avsedda för en forskningsantologi som bygger på seminarieserien TEMA VÅLD (lå 2016/17). Ytterligare information skickas ut v. 46.

Ordf.: Pettersson