Karl Berglund – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen (Eng6-1023)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Disputation

Karl Berglund försvarar sin doktorsavhandling Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA