Johan Sandberg McGuinne: "Vem är jag utan mitt språk?”

  • Datum: –15.45
  • Plats: Engelska parken - Eng2-0076
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna"
  • Kontaktperson: Satu Gröndahl
  • Seminarium

Forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna"

Språklös, gränslös, fabulös. En seminarieserie om språk, identitet och norm

Johan Sandberg McGuinne: "Vem är jag utan mitt språk?" En diskussion om att hitta hem: Identitet, autenticitet och försoning i Sápmi.

Presentation
Johan Sandberg McGuinne har studerat engelska, sydsamiska och tyska på kandidat- och licentiatsnivå vid Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Albert-Ludwigs Universität i Freiburg im Breisgau och Stirling University, Skottland. För närvarande arbetar han som förstelärare i engelska och sydsamiska i Lycksele Kommun. Han har tidigare arrangerat ett antal samiska språkbad i samarbete med Sameskolstyrelsen, och han skriver regelbundet för flera samiska tidningar. Nyligen avslutade han det Sametingsfinansierade projektet Sápmi 2.0 - Subaltern No More tillsammans med Anne Wuolab, ett språkrevitaliseringsprojekt som under sammanlagt två år fokuserade på att lyfta dekoloniala tankar, och samtidigt uppmuntra samer att ta tillbaka sina språk.