Jana Rüegg: "Om svenska förlags utgivning av översatt fiktionsprosa"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Jana Rüegg presenterar material i anslutning till arbetet med en avhandling om svenska förlags utgivning av översatt fiktionsprosa från tyska, franska, spanska och italienska 1970–2015.

Presentation
Syftet är att undersöka hur utgivningsarbetet av översatt fiktionsprosa fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga och hur marknadsföringen anpassar bilden av författarskapen till den nya kulturella kontexten. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedling till svenska förlag är även av intresse för studien. Avhandlingen kan ses som en kartläggning av hur och under vilka villkor den samtida svenska förlagsvärlden utger översättningar. På seminariet kommer även en fristående delstudie om Nobelpriset i litteratur 1970–2017, med fokus på de utvalda språken, att presenteras. Material finns tillgängligt från och med den 12 december, antingen som kopieringsex. i personalkorridoren eller via mejl: jana.ruegg@littvet.uu.se.

Material finns tillgängligt från och med den 12 december, antingen som kopieringsex. i personalkorridoren eller via mejl.