Diskussion av bidrag till en forskningsantologi om våld

  • Datum: –17.30
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Litteraturvetenskap

(OBS! Sluttid)

Diskussion av artiklar i vardande avsedda för en forskningsantologi som bygger på seminarieserien TEMA VÅLD (lå 2016/17). Textkompendium och ytterligare information skickas via mejl.

Ordf.: Pettersson
 

Program

15.15 Ann Öhrberg: ”’Vara där världen inte är’. Om skildringar av psykisk ohälsa, tid och inspärrning”. Kommentar: Sigrid Schottenius Cullhed

15.45 Linn Areskoug: ”Pedagogiska principer och utmanande undervisning”. Kommentar: Olle Nordberg

16.15 Olle Nordberg och Torsten Pettersson: ”De fyra liken. Unga svenska läsares reaktioner på en stark våldsskildring”. Kommentar: Linn Areskoug

16.45 KAFFEPAUS

17.00 Torsten Pettersson: ”Världens kaos och människans omoral. Om deckargenrens tjusning”. Kommentar: Eric Cullhed

17.30 AVSLUTNING AV DET ALLMÄNNA SEMINARIET

Kommentatorerna tar i varje enskilt fall 15 minuter i anspråk, så att 15 minuter återstår för allmän seminariediskussion.