Gullette, Göransdotter, Kielmann, Leibetseder, Luzon, Lönngren, Ovesen, Wallin Bergström: ”Makt, myter, materialitet"

  • Datum: –15.45
  • Plats: Engelska parken - Eng2-0076
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet, Retorik (tema Sanning) och forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna"

(OBS! Tid och plats)

Christian Gullette, Rebecka Göransdotter, Jules Kielmann, Doris Leibetseder, Cecilia Luzon, Ann-Sofie Lönngren, Nicole Ovesen, Camilla Wallin Bergström: ”Makt, myter, materialitet. En flerspråkig reflektion över kunskapsproduktionens villkor i tider av politisk turbulens”

Seminariet hålls på engelska, svenska och danska. Efter seminariet bjuder noden in till postseminarium.

Ordf. Rosengren

Presentation
Inom noden ”Vetenskap, validering, partiella perspektiv: kunskapsproduktion bortom normerna” påbörjades under september 2016 planeringen av en resa till Kalifornien. I april 2017 bar det av, och vi besökte både Scandinavian studies vid universitetet i Berkeley, och The science and justice research center i Santa Cruz, där vi hade seminarium med Karen Barad. Resan blev dock ganska annorlunda mot vad vi från början hade räknat med. Mellan september 2016 och april 2017 blev Donald Trump vald till president i USA, någonting som kom att sätta en stark prägel på såväl förberedelser som seminariediskussioner på plats. Begrepp som ’postsanning’ och ’faktaresistens’ blev nu centrala, samt även relationen mellan Sverige och USA i den förnyade politiska miljö som vid tiden för resan var ett faktum. Under detta seminarium presenterar medlemmar i noden en kollektivt författad, rhizomatisk, flerspråkig, experimentell essä, i vilken resan till USA bildar fonden för diskussioner rörande förhållandet mellan berättelser, kulturella identiteter och ”sanningar”; privilegier och politik; språk och verklighet; konst och vetenskap; det gränsöverskridande mötets potential och tillkortakommanden. Essän publiceras i lambda nordica nr 4, 2017. Varmt välkomna!


Seminariet är även en del av programmet för ”Språklös, gränslös, fabulös: en seminarieserie om språk, identitet och norm”, som HT17 anordnas av noden ”Vetenskap, validering, partiella perspektiv: kunskapsproduktion bortom normerna”.

Ytterligare information

Gullette, Göransdotter, Kielmann, Leibetseder, Luzon, Lönngren, Ovesen, Wallin Bergström: ”Makt, myter, materialitet