Ina Lindblom: "Känslans patriark"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Annie Mattsson
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

FD Ina Lindblom, Umeå universitet, presenterar sin nyligen utkomna avhandling om publicisten Carl Gustaf Gjörwell: Känslans patriark: sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790-1810. Kommentator professor Otto Fischer.

Ordf.: Mattsson


Presentation
Ina Lindblom är historiker och disputerade i december 2017 vid Umeå universitet. Hennes avhandling kretsar kring kungliga bibliotekarien, publicisten och förläggaren Carl Christoffer Gjörwell. Gjörwell har gjort sig känd som en representant för den slags känslosamhet som upphöjdes under 1700-talet samt för sina många och passionerade vänskapsrelationer. Tillsammans med sin familj utgjorde han centrum för en vid vänskapskrets och familjens sociala liv finns beskrivet i en omfattande brevsamling som han lämnade till eftervärlden. Med utgångspunkt i känslohistoriska teorier behandlar avhandlingen hur 1700-talets så kallade sensibilitetskultur tog sig uttryck i familjen Gjörwells vardagsliv och sociala relationer. Teman som behandlas är känslor i relation till familj och föräldraskap, kropp och patologi, skönlitteratur och läsning, vänskap och natursyn.