Charlotte Appel: ”Bøger for børn og børnenes bøger"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och forskningsnoden "Mediehistoria 1750–1850"
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg, Peter Bernhardsson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap i samarbete med noden "Mediehistoria 1750–1850"

Charlotte Appel, ass. prof. vid School of Culture and Society, Aarhus universitet: ”Bøger for børn og børnenes bøger. Udfordringer for et interdisciplinært forskningsfelt”

Presentation
Hvordan mødte drenge og piger det trykte medium i 1700- og 1800-tallet? Hvilke bøger eller andre former for læsestof fik de mellem hænderne? Hvor kom bøgerne fra, og hvordan blev de brugt?  Måske læste børn andet og mere end de bøger, der var skrevet specielt til dem – og måske læste de på andre måder, end de voksne (forfattere og forlæggere, pædagoger og forældre) havde forestillet sig?

Traditionelt har forskningen, især litteraturhistorien, beskæftiget sig med børnebøger, forstået som litteratur skrevet for børn – og gerne af anerkendte nationale forfattere. Men hvis man i stedet tager udgangspunkt i mere medie- eller barndomshistoriske problemstillinger, åbner nye perspektiver og udfordringer sig. Foredraget vil fremlægge forskningsstrategier og foreløbige resultater fra et nyt dansk forskningsprojekt, hvor vi studerer forholdet mellem børn og bøger både i hjem, skole og på bogmarkedet – med udgangspunkt i praksis og med vægt på mangfoldighed.

Læs nærmere om projektet ”Children and books – Enterprises and Encounters. Studies in the production, uses, and experiences of books for children in Denmark c. 1790-1850”.