Lisa Grahn: avhandlingsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Lisa Grahn presenterar en forskningsplan för sitt avhandlingsarbete om moderstematiken i Sara Lidmans Jernbaneepos. Material tillgängligt fr.o.m.16 januari.

Ordf.: Williams

Presentation
Lisa Grahn presenterar en plan för sitt avhandlingsarbete om Sara Lidman, moderskap och kvinnligt skapande. Syftet är att undersöka de olika aspekter av moderskap som gestaltas i det så kallade Jernbaneeposet, och hur de knyter an till den kvinnliga konstnären. Materialet består av sju romaner, publicerade mellan 1977 och 1999. I dessa aktualiseras bland annat frågor om kvinnors arbete, sexualitet och nationsbygge samt frågor om rätten att äga och berätta sin egen historia.

Texten finns tillgänglig från och med 16 januari, antingen som kopieringsex. i personalkorridoren eller via mejl.